ALGEMENE VOORWAARDEN

 

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen. Zowel mevr. Moos als de klant erkennen elektronische communicatie en zullen de geldigheid of het juridisch effect daarvan niet ontzeggen vanwege het enkele feit dat de communicatie elektronisch is.

Kleuren

De weergegeven kleuren van de digitale ontwerpen kunnen afwijken van het uiteindelijke drukwerk. Dit omdat elke monitor verschillende instellingen kent.

Annulering

Annuleren kan altijd, maar is niet kosteloos. De annuleringskosten zijn afhankelijk van de verrichte werkzaamheden, gemaakte ontwerp- en drukkosten. Mocht je na ontvangst van de digitale proef van een geboortekaartje de bestelling willen annuleren, dan kan dat. Ik breng dan 30,00 EUR ontwerpkosten in rekening deze komen volledig ten goede aan de Stichting Assistentiehond. Annulering bij een zwangerschap met een trieste afloop, dan spreekt het voor zich dat jullie de betaalde delen teruggestort krijgen. Eventueel kan mevr. Moos voor deze emotionele, verdrietige gebeurtenis een gedenkkaart ontwerpen.

Auteursrecht

Van alle op www.mevrouwmoos.com aanwezige illustraties/ontwerpen van kaarten en website/lay-out ligt het auteursrecht bij mevr. Moos. De ontwerpen mogen op geen enkele wijze gekopieerd, vermenigvuldigd of gecommercialiseerd worden. Bij overtredingen behoud ik me het recht voor een schadevergoeding te claimen.

Bestellen

Een bestelling kun je plaatsen door het geboorteformulier of trouwkaartenformulier in te vullen.

Betaalwijze

Alle genoemde prijzen op www.mevrouwmoos.com zijn consumentenprijzen in Euro’s en zijn inclusief BTW en inclusief verzendkosten (dit geldt voor Nederland en België). De betaalwijze is via Bankoverboeking (NL en BE).

Betaling

Volgens de Europese regelgeving is een koop, gesloten via elektronische weg (lees: internet), een rechtsgeldige koopovereenkomst, waarop een betaling dient te volgen. Bij uitblijven van betaling ontvang je een herinneringsmail. Betalingen gebeuren enkel via bankoverschrijving op de rekening van mevr. Moos. Bij laattijdige betaling kunnen nalatigheids-, administratie- en herinneringskosten aangerekend worden.

Content

De klant is zelf verantwoordelijk voor het aandachtig overlezen en controleren van eventuele (spellings)fouten in de digitale proeven. De klant is ook zelf verantwoordelijk voor het gebruiksrecht van zelf aangeleverde tekst of beeldmateriaal.

Privacy

De verstrekte persoonlijke gegevens voor betaling en bezorging zijn strikt vertrouwelijk en stellen mevr. Moos in staat de betaling te regelen en de artikelen te bezorgen. De ter beschikking gestelde gegevens worden niet aan derden beschikbaar gesteld. Dit geldt ook voor de adressen die nodig zijn om de adreswikkels af te drukken. Deze worden zorgvuldig bewaard en nooit aan derden beschikbaar worden gesteld.

Overmacht

Mevr. Moos is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de klant indien zij daartoe gehinderd is door overmacht. Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan transportstagnatie.

Rechtspositie

Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van mevr. Moos is het Nederlands recht van toepassing, waarbij geschillen zullen worden voorgelegd aan een bevoegde Nederlandse rechter.